GDPR

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u niet-gelimiteerde lijst van de persoonsgegevens die wij zoal verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Werkgever

Wij verwerken wel bijzondere en geen gevoelige persoonsgegevens van u.
Wij verwerken uw bijzondere persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij zoal verwerken en
gelimiteerd tot:
- Rijkregisternummer
- Belastbaar inkomen
- Fiscale en parafiscale data

Doel

Het doel van deze verwerking is
- Om diensten bij u af te leveren
- U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen geautomatiseerde verwerkingsbesluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor de privacy van de betrokkene(n).

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met derden

Wij verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Zie cookie beleid: Cookies

Wijzigen, inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. De vormgeving van de ID-kaart en uw naam moeten leesbaar blijven, alle andere persoonlijke gegevens mag u zwart maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op uw verzoek.
Wij willen u er op wijzen dat wanneer u uw persoonsgegevens wenst te verwijderen bij ons, wij u niet langer onze diensten kunnen aanbieden.
Wij willen u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Privacy Commissie.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Website Builder Software